: פעילות תשע"א

המפגש הקבוצתי הראשון של תכנית המחקר "תרבות יהודית בעולם העתיק"
בנושא: כשוף, עולמם של חכמים, יהודים ורומאים

המפגש הקבוצתי הראשון של תכנית המחקר "תרבות יהודית בעולם העתיק" יתקיים באוניברסיטת תל אביב, בתאריך 07.11.2010 . המפגש יעסוק בנושא: "כשוף ,עולמם של חכמים, יהודים ורומאים ". המפגש מיועד לחוקרי התכנית ולמוזמנים בלבד. המעוניינים בהזמנה מתבקשים לפנות לאחד מחברי הקבוצה על פי הדוא"ל הרשום באתר הקבוצה
מפגש קבוצתי שלישי – ז' אדר ב' תשע"א
“זהות יהודית בעולמם של חז"ל: בין צור לאנטיוכיה” בהנחיית פרופ' עדיאל שרמר


מפגש מסכם של פעילות הקבוצה בשנת תשע"א, 22.5.2011
"זהות של מיעוט בהקשר האימפריאלי", מארגנת הכנס: ד"ר סילבי הוניגמן